Leiritoimenkuvat

Johtaja
Leirinjohtajaksi haetaan innokkaita täysi-ikäisiä henkilöitä, joita kiinnostaa luonnonläheinen toiminta lasten ja nuorten parissa. Leirinjohtajalta odotetaan vähintään 18-vuoden ikää, aikaisempaa leirikokemusta mielellään Luonto-Liiton leireiltä, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, sitoutumista, ohjaaja- ja johtajakoulutuksemme käymistä tai vastaavaa kokemusta sekä tiimityöskentelyhenkisyyttä.

Leirinjohtajat toimivat pareittain. Hakea voi suoraan johtajaparina, mutta tällöin vähintään toisella teistä tulee olla kokemusta leireiltämme. Leirinjohtajan tehtäviin kuuluu leirinohjaajien valinta ohjaajaksi hakeneiden joukosta, leirin suunnittelu sekä suunnittelukokousten järjestäminen, leiripaikan valmistelu, leirin käytännön toteutus sekä raportointi. Johtajapari vastaa koko leiristä sekä sen onnistumisesta, sekä leiriläisten ja ohjaajien turvallisuudesta. Johtajille maksetaan kokonaispalkkio leiripäivien määrän mukaan. Kun kerrot työkokemuksestasi, toivoisimme että keskityt lähinnä tämän työn kannalta relevanttiin työkokemukseen. Mikäli lisäkysymyksiä herää, yhteyttä voi ottaa LUPin toimistoon.

Ohjaaja
Vapaaehtoisiksi leirinohjaajiksi haetaan innokkaita henkilöitä joita kiinnostaa luonnonläheinen toiminta lasten ja nuorten parissa. Leirinohjaajalta odotetaan vähintään 15-vuoden ikää, oma-aloitteisuutta, sitoutumista, ohjaajakoulutuksemme käymistä tai vastaavaa kokemusta sekä tiimityöskentelyhenkisyyttä. Aikaisempi leirikokemus etenkin Luonto-Liiton leireiltä on plussaa. Leirinohjaajat toimivat osana leirinjohtajien vetämää leirinvetäjätiimiä.

Leirinohjaajan tehtäviin kuuluu leirin suunnittelu muun tiimin kanssa, ohjelman vetäminen leirillä, leiriläisten viihtyvyydestä vastaaminen sekä omasta pienestä lapsiryhmästä vastaaminen leirin aikana. Leirinohjaajat voivat hakea päivärahaa ja matkakorvauksia kuitteja vastaan leirin jälkeen.

Kokki
Kokilta vaaditaan 18 vuoden ikää ja kokemusta kasvisruokien valmistamisesta, eduksi luetaan alan koulutus, hygieniapassi sekä aiempi leirikokemus. Kokki huolehtii leirin ruokahankinnoista, ruokalistan suunnittelusta ja ruoan valmistamisesta leirin aikana. Leirikokin tulee osata laittaa lapsille maistuvaa kasvisruokaa leiriläisten allergiat ja muut erityisruokavaliot huomioiden. Kokilla on usein apunaan apukokki.

Apukokki
Vapaaehtoinen apukokki avustaa kokkia yöleireillä ruokien suunnittelemisessa ja valmistamisessa. Apukokilta vaaditaan 15 vuoden ikää, innokkuutta työhön sekä jonkinlaista kokemusta keittiössä toimimisesta. Eduksi luetaan alan koulutus, hygieniapassi sekä aiempi leirikokemus. Apukokit voivat hakea päivärahaa ja matkakorvauksia kuitteja vastaan leirin jälkeen.

Apuohjaaja
Apuohjaaja on välimuoto leiriläisen ja leirinohjaajan välillä. Apuohjaaja ei saa työstään rahallista korvausta, mutta työstä kertyvästä leirikokemuksesta on hyötyä jatkossa ohjaajaksi hakiessa. Apuohjaaja auttaa ohjaajia ja johtajia leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, muttei ole vastuussa leiriläisistä leirin aikana. Aiemmasta leirikokemuksesta on hyötyä apuohjaajaksi hakiessa. Apuohjaajan tulee olla vähintään 14 vuotias. Apuohjaaja voi hakea matkakorvauksia kuitteja vastaan leirin jälkeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *