Aihearkisto: Kannanotot

Meri-Rastilassa lopun ajat käsillä – katso kuvat asukkaiden tempauksesta

Paikalliset asukkaat ja Luonto-Liiton metsäryhmä järjestivät tänään lauantaina tempauksen, jossa rakentamisuhan alla oleva metsäalue rajattiin punakeltaisin nauhoin ja kyltitettiin. Mukana oli myös reippaita nuoria luppilaisia puolustamassa Helsingin murskaavaa vauhtia hupenevia virkistysalueita.

Meri-Rastilan metsäaluetta uhkaa osayleiskaava, jonka mukaan alueelle rakennettaisiin taloja. Rakennussuunnitelma on herättänyt kiivasta vastustusta, koska kaavoitettava alue on suosittu ulkoilualue ja luonnonsuojelullisesti arvokas. Laaja ja yhtenäinen metsä tarjoaa metroyhteyden ansiosta hengähdyspaikan Rastilaa laajemman alueen asukkaille – myös kasvavalle autottomien kaupunkilaisten joukolle. Alueen koulut ja päiväkodit käyttävät metsää ahkerasti.

Alueelle on laadittu yhteistyössä asukkaiden kanssa vaihtoehtoinen kaava. Se mahdollistaisi metsän kaavoittamista vastaavan asukasmäärän asuttamisen Rastilan alueelle nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä. Arvokas metsäalue olisi siis mahdollista säilyttää, vaikka asuntotavoitteista ei tingittäisi.

Asia etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi maanantaina 25.11. Katso Luonto-Liiton metsäblogista päättäjien yhteystiedot ja vaikuta metsän kohtaloon!

Alla kuvakooste tämänpäiväisestä tempauksesta:

20131123_1207-27_149

20131123_1216-29_163

20131123_1227-04_187

20131123_1241-54_210

20131123_1245-27_220

20131123_1257-14_232

20131123_1305-24_238

20131123_1324-58_261

20131123_1326-42_269

20131123_1356-17_287

20131123_1359-02_290

20131123_1400-31_291

20131123_1402-51_296

 

Kuvat: Luonto-Liiton metsäryhmä

LUP lausui Vartiosaaren maankäyttösuunnitelmista

Näkymä Vartiosaaresta LUPin retkeltä syyskuussa 2012.

Vartiosaaren maisemaa LUPin syyskuisella retkellä. Kuva: Teemu Saloriutta.

Vartiosaareen suunnitellaan uutta asumis- ja virkistyskäyttöä. LUP tutustui alueesta tehtyihin suunnitelmiin ja lähetti kaupungille niistä kirjallisen mielipiteen 19.6.

Itse suunnitelmiin voi tutustua tästä linkistä. Mielipiteessä mainitut vaihtoehdot esitellään kohdassa ”Maankäyttövaihtoehdot”.

—————————————————————

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Mielipide Vartiosaaren maankäyttösuunnitelmista

Vartiosaari on ainutlaatuinen paikka. Saareen saapumalla astuu arjen ja kaupungin ulkopuolelle, valloittavaan luonnon ja menneen ajan ilmapiiriin. Me helsinkiläisnuoret haluamme säilyttää tämän tunnelman sekä varmistaa, että myös saaren luonto säilyy mahdollisimman koskemattomana.

Vaihtoehto A: Tämä on vaihtoehdoista lähinnä meidän toivomaamme käyttöä, mutta pelkäämme, että alueelle on silti mitoitettu liian paljon uutta. Arvostamme ajatusta ettei saareen päästettäisi autoja, sillä ne tuovat muassaan melua sekä vievät mahdollisuuden kulkea aivan rauhassa. Vaikka saaren luonto säilyykin parhaiten ilman lisääntynyttä virkistyskäyttöä, ymmärrämme ihmisten halun päästä rentoutumaan luontoon ja kaupungin tavoitteen tarjota näitä mahdollisuuksia. Tämä on kuitenkin tehtävä varoen, jotta lisääntynyt käyttö ei koidu alueen luonteen tai luonnon kohtaloksi. Alueen täysi avaaminen virkistyskäytölle uhkaa joka tapauksessa näitä arvoja, joten asiassa kannattaa edetä varoen. Siltaa parempi keino kehittää virkistysmahdollisuuksia luonnon kärsimättä olisi lauttaliikenteen lisääminen.

Vaihtoehto B: Vartiosaari vehreänä asuinalueena ei olisi enää Vartiosaari. Lähivirkistysalueiden säilyttäminen “pääosin” metsäisinä herättää mielikuvan vähän vähemmän hoidetusta puistosta ja epäilemme, että tämä tarkoittaa ajan myötä esimerkiksi runsasta puiden harvennusta asukkaiden näköalan tieltä. Tuhansia asukkaita alue ei kestä, vaikka talot olisivatkin kerrostaloja pienempiä. Kukkulakaupunki olisi enää kaupunginosa muiden joukossa..

Vaihtoehto C: Tämä on, suoraan sanottuna, kuin huono vitsi. Jos Vartiosaaresta halutaan kallis, merellinen lähiö, me koemme kaupungin ajavan täysin järjettömiä tavoitteita. Mikäli tarkoitus on vain osoittaa, miten paljon edellistä vaihtoehtoa tuhovampiakin ideoita olisi mahdollista keksiä, se on kaikkien ajan haaskaamista.

Uusia luonnolle tärkeitä, historiallisesti omaleimaisia alueita ei ole mahdollista luoda kaupunkisuunnittelun keinoin. Hienon kohteen voi kuitenkin pilata kerrasta, joten toivomme, että Helsinki pitää hyvää huolta niistä helmistä, joista me helsinkiläiset lapset ja nuoret olemme saaneet nauttia. Helsingin viheralueverkosto on monessa mielessä kansainvälisestikin ainutlaatuinen, ja tästä valttikortista kannattaa pitää kiinni.

—————————————————————