Leiritöiden kuvaukset

Leiritoimenkuvat

Leiritoimenkuvat

Johtaja

Leirinjohtajaksi haetaan innokkaita täysi-ikäisiä henkilöitä, joita kiinnostaa luonnonläheinen toiminta lasten ja nuorten parissa. Leirinjohtajalta odotetaan vähintään 18-vuoden ikää, aikaisempaa leirikokemusta, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, sitoutumista, johtajakoulutuksemme käymistä tai vastaavaa kokemusta sekä tiimityöskentelyhenkisyyttä.

Leirinjohtajat toimivat pareittain. Hakea voi suoraan johtajaparina. Leirinjohtajan tehtäviin kuuluu leirinohjaajien valinta ohjaajaksi hakeneiden joukosta, leirin suunnittelu sekä suunnittelukokousten järjestäminen, leiripaikan valmistelu, leirin käytännön toteutus, yhteydenpito toimistoon ja leiripaikkaan sekä raportointi leirin jälkeen. Johtajapari vastaa koko leiristä sekä sen onnistumisesta, sekä leiriläisten ja ohjaajien turvallisuudesta. Johtajien kanssa tehdään työsopimus ja heille maksetaan kokonaispalkkio leiripäivien määrän mukaan. Kun kerrot työkokemuksestasi, toivoisimme että keskityt lähinnä tämän työn kannalta relevanttiin työkokemukseen. Mikäli lisäkysymyksiä herää, yhteyttä voi ottaa LUPin toimistoon.

Ohjaaja

Vapaaehtoisiksi leirinohjaajiksi haetaan innokkaita henkilöitä joita kiinnostaa luonnonläheinen toiminta lasten ja nuorten parissa. Leirinohjaajalta odotetaan vähintään 15-vuoden ikää, oma- aloitteisuutta, sitoutumista, ohjaajakoulutuksemme käymistä tai vastaavaa kokemusta sekä tiimityöskentelyhenkisyyttä. Aikaisempi leirikokemus etenkin Luonto-Liiton leireiltä on plussaa. Leirinohjaajat toimivat osana leirinjohtajien vetämää leirinvetäjätiimiä.

Leirinohjaajan tehtäviin kuuluu leirin suunnittelu muun tiimin kanssa, ohjelman vetäminen leirillä, leiriläisten viihtyvyydestä vastaaminen sekä oman pienen lapsiryhmän kaitseminen, eli ”telttakummina” toimiminen, leirin aikana. Leirinohjaajat eivät ole työsuhteessa, mutta voivat hakea päivärahaa ja matkakorvauksia kuitteja vastaan leirin jälkeen.

Kokki

Kokilta vaaditaan 18 vuoden ikää ja kokemusta kasvisruokien valmistamisesta. Eduksi luetaan alan koulutus, hygieniapassi sekä aiempi leirikokemus. Kokki vastaa leirin ruokahankinnoista, ruokalistan suunnittelusta ja ruoan valmistamisesta leirin aikana. Leirikokin tulee osata laittaa lapsille maistuvaa kasvisruokaa leiriläisten allergiat ja muut erityisruokavaliot huomioiden. Yöleireillä, kuten perheleireillä kokkeja on kaksi. Päiväleirillä kokilla voi tilanteen mukaan olla apunaan apukokki. Kokin kanssa tehdään työsopimus ja hänelle maksetaan kokonaispalkkio leiripäivien määrän mukaan. Bengtsårin kesäleireillä ruoat valmistaa saaren oma keittiö, joten sinne emme hae kesän ajalle kokkeja.

Apukokki

Vapaaehtoinen apukokki avustaa kokkia yö- tai päiväleireillä ruokien suunnittelemisessa ja valmistamisessa. Apukokilta vaaditaan 15 vuoden ikää, innokkuutta työhön sekä jonkinlaista kokemusta keittiössä toimimisesta. Eduksi luetaan alan koulutus, hygieniapassi sekä aiempi leirikokemus. Apukokki ei ole työsuhteessa, mutta hän voi hakea päivärahaa ja matkakorvauksia kuitteja vastaan leirin jälkeen. Bengtsårin kesäleireillä ruoat valmistaa saaren oma keittiö, joten sinne emme hae kesän ajalle kokkeja.

Apuohjaaja

Apuohjaaja on välimuoto leiriläisen ja leirinohjaajan välillä. Apuohjaaja ei saa työstään rahallista korvausta, mutta työstä kertyvästä leirikokemuksesta ja työtodistuksesta on hyötyä jatkossa työtä hakiessa. Apuohjaaja auttaa ohjaajia ja johtajia leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, eikä ole vastuussa leiriläisistä leirin aikana. Aiemmasta leiriläiskokemuksesta on hyötyä apuohjaajaksi hakiessa. Apuohjaajan tulee olla vähintään 14 vuotias. Apuohjaaja voi hakea matkakorvausta kuitteja vastaan leirin jälkeen.

Leirikoordinaattori

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (LUP) hakee
leirikoordinaattoria ajalle 1.6.-15.8.2022
Leirikoordinaattori avustaa toimistoa kesän leirijärjestelyissä ja toimii kesälomittajana. Työajasta voidaan sopia työntekijän kanssa joustavasti.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.:

  • leirien järjestelytehtäviä yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa
  • ilmoittautumisten ja peruutusten vastaanotto
  • tietojen välittäminen toimiston, johtajien ja leirikeskusten välillä
  • vastata vanhempien, leiripaikkojen ja leirin vetäjien kysymyksiin ja toiveisiin
  • organisoida mahdollisia muutoksia leirien henkilökuntaan

Noin 25.6.-31.7. koordinaattori toimii itsenäisenä kesälomittajana.
Työaika 15h/viikko, palkka 1200€/kk. Työtä voi tehdä runsaasti etänä. varaudu kuitenkin siihen, että toisinaan sinun täytyy käydä Pasilan toimistollamm. antamassa avaimia, leirivarastolla yms. Työ on sovittavissa siten, että sen voi yhdistää leirinjohtajan työn kanssa. Leirikoordinaattorin tehtävässä eduksi on avoin ja reipas mieli. Samoin aiempi kokemus leirityöskentelystä Lupissa katsotaan eduksi.


Haku päättyy 13.2.2021 ja koordinaattori valitaan helmikuun loppuun mennessä. Hakemukset sähköpostilla Petrolle: petro.pynnonen@luontoliitto.fi