Luonto-Liitto

Mikä Luonto-Liitto?

kiikaripoikaLuonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Perinteikäs järjestömme keskittyy nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan, eikä se kaihda ottamasta aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin. Luonto-Liiton erityiseksi vahvuudeksi voi mainita omakohtaisten luontokokemusten tarjoamisen, esimerkiksi  luontoleirejä, luontokerhoja ja nuortenretkiä järjestämällä. Toivomme, että jokaiselle heräisi kiinnostus luontoa ja lähiympäristöään kohtaan, sillä tiedämme että se voi jäädä elinikäiseksi harrastukseksi ja innostuksen lähteeksi.

Kohteenamme on ensisijaisesti lapset ja nuoret, mutta tuottamastamme tiedosta ja materiaalista on varmasti iloa muillekin. Jokavuotinen Kevätseuranta on esimerkki kaikille suunnatusta, tietoa tuottavasta luonnonharrastuskampanjasta. Siitä on helppo jatkaa vaikka Pihka-luonnonharrastusmerkin suorittamiseen.

ikimetsaLuonto-Liiton ympäristöpoliittinen toiminta kattaa suuren osan ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Kannamme erityistä huolta Suomen metsistä, joita myös kartoitamme menestyksekkäästi koko valtakunnan alueella. Katso lisää Metsäryhmän sivuilta ja lähde mukaan! Paljon huomiota saaneissa suurpetokysymyksissä Luonto-Liitto on ollut aktiivinen jo pitkään. Mainittakoon tästä esimerkkinä vaikka menestyksekäs Salakaadot seis -kampanja. Susiryhmän toimintaan ovat tervetulleita kaikki suurpetokysymyksistä kiinnostuneet.

Itämeri ei kestä enempää rehevöitymistä, suurista öljyvahingoista nyt puhumattakaan. Itämeri-ryhmä vaikuttaa asiaan muun muassa tiedottamalla, kouluttamalla ja kouluvierailemalla. Ilmastonmuutos ja energiakysymykset ovat koko planeetan suurin huolenaihe, emmekä mekään jätä näitä huomiotta. Kulutuskriittisyys, turhan ostoshysterian ja tuhlauksen kritisoiminen vaihtoehtoja tarjoamalla, on tärkeä osa Luonto-Liiton toimintaa.

Luonto-Liitto on Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö. Toimintamme on avointa kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille, tieto- ja taitotasosta riippumatta. Osa aktiiveista on vegaaneja, aika moni ei. Jotkut tuntevat linnut, kasvit tai käävät kuin omat taskunsa, toiset eivät ole vielä aloittaneetkaan. Joku tuntee ympäristöpoliittisten kysymysten yksityiskohdat ammattimaisen tarkkaan, mutta aika moni ei vielä kovinkaan hyvin. Onneksi Luonto-Liitossa on helppo oppia uutta – sekä mahdollisuus päästä tekemään ja vaikuttamaan itse. Tervetuloa mukaan!